Tervikliku eluviisi alused

TEA on rahvusvahelise Ecovillage Design Education (EDE) baasil loodud aastane kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide loomiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava, mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti:

  • Ökoloogiline – kuidas loodusega võimalikult harmoonilises kooskõlas eksisteerida, seda nii maju ehitades kui toitu kasvatades, seejuures võimalikult vähe jäätmeid ja reostust tekitades.
  • Majanduslik – kuidas toimivad ühise ja väärtuspõhise majandamise mudelid – kogukondlik majandamine, sotsiaalne ettevõtlus, jagamismajandus jt.
  • Sotsiaalne – kuidas üksteist paremini mõista ja efektiivsemalt kommunikeerida, sealhulgas töö konfliktidega ning koostöö loomine nii gruppide kui indiviidide vahel.
  • Maailmavaateline – terviklik minapilt – kes ma olen, miks ma olen, ühenduse loomine sisemise, välimise ja vaimse maailma vahel.

Õppesessioonid toimuvad keskmiselt kord pooleteise kuu jooksul pika nädalalõpuna erinevates ökokogukondades ja muudes sarnastes kohtades. Kursusel osaleja saab taustainfo, tutvub reaalsete näidetega Eestist ja välismaalt ning võtab osa mitmest praktilisest rühmatööst.

Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui südant.

  • Mõistusele suunatud osad sisaldavad: erinevate teooriatega tutvumine, sealhulgas permakultuuri ja loodusliku ehituse alused, sotsiokraatia jms.
  • Kehale suunatud osad sisaldavad: hommikujooga, õhtused tantsud, talgute korras töö tegemine, peenarde rajamine, kompostkäimla ehitamine jms.
  • Südamele suunatud osad sisaldavad: meditatsioonid, meelerännakud, erinevad kuulamise harjutused, juturingid, lauluringid jms.

Toimub palju grupis jagamist ja üksteise toetamist ning väestamist läbi erinevate praktikate. Peamised tunnussõnad, mida TEA kursuse lõpetanud on kasutanud:

koostöö, toetus, sõpruskond, eluterve, arendav, maalähedane, mitmekesine, positiivne, praktiline, kaasav, avardav, loodusega kooskõlas, teadlikumaks saamine, erinevuste aktsepteerimine, usaldust tekitav nii iseenda kui terviku suhtes.

Kursus annab hea ettevalmistuse edaspidiseks eluks just terviklikust maailmakäsitlusest lähtudes. Kursuse läbimise tulemusena on inimesed algatanud uusi, huvitavaid ja toimivaid ettevõtmisi. Näiteks 2011. aastal Eestis toimunud EDE (Ecovillage Design Education) koolitusest said alguse Gaia Kool nii Tallinnas kui Mõisamaal. Kõik lõpetanud saavad rahvusvaheliselt tunnustatud Gaia Hariduse EDE (Ecovillage Design Education) sertifikaadi.

Vaata täielikku õppekava