Ühistarkusega juhtimise koolitus

Ühistarkusega juhtimine kaasab kõik organisatsiooni liikmed oma teadmiste-, oskuste-, kogemuste- ja ideedega organisatsiooni eesmärkidesse panustama.

Ühistarkuse avaldumiseks kasutatakse ringil põhinevat juhtimist (circle governance), kus traditsiooniline, juhikeskne ja hierarhial põhinev otsuste tegemise praktika muudetakse juhtimiseks läbi osaluse ja ühise otsustamise. Organisatsiooni struktuuri ja rollide loomine toimub ühiselt ning on paindlik ja dünaamiline, vastavalt organisatsiooni vajadustele ja väljakutsetele. Otsuseid tehakse kasutades nõusoleku printsiipi. Sellises otsustamises ei otsita tingimata kõige parimat võimalikku lahendust, vaid head järgmist sammu, mida grupp saab teha ühise meeskonnana.

Ühistarkusega juhtimise termin koondab endasse erinevaid meetodeid, mis lähtuvad samadest väärtustest – jagatud vastutus, usaldus, koosloomine, paindlikkus, tõhusus. Näidetena neist meetoditest võib välja tuua iseorganiseeruvad meeskonnad, sotsiokraatia ja holakraatia.

Koolituse teemad ja läbitehtavad praktikad

  • Ühistarkusega juhtimise taust ja põhitõed
  • Organisatsioonide arengustaadiumid (Laloux)
  • Ringimeetodi praktika
  • Otsuste tegemine nõusoleku meetodil
  • Eriarvamuste integreerimine
  • Organisatsiooni struktuuri kujundamine, info liikumine
  • Rollide olemus ja kirjeldamine
  • Inimeste valimine rollidesse
  • Koosolekute läbiviimine
  • Tagasiside integreerimine organisatsiooni praktikasse

Koolituse jooksul tehakse läbi 3-4 praktilise juhtumi lahendamine, et harjutada õpitud töömeetodeid. Grupis kuni 10 inimest saab juhtumeid läbi teha kõik koos. Suurema grupi puhul jaotume praktiliste harjutuste ajaks väiksematesse gruppidesse.

Koolituse tulemusena on grupis teadmised ja esialgne praktika ringimeetodil arutelude ja otsuste tegemise juhtimisest; arusaam ringimeetodil organisatsiooni struktureerimisest ning rollidest sellises organisatsioonis; esindajate valimise protsessi kogemus; teadmised järjepideva tagasiside integreerimise meetoditest. Koolitusel õpitu ja kogetu baasil saab oma organisatsioonis juba õpitud töövahendeid praktiseerida.

Koolituse läbiviimine

Koolitust viivad läbi Gaia Akadeemia juhendajad Riinu Lepa, Toomas Trapido, Toomas Kordemets jt. Juhendajatel on isiklik kogemus ühistarkusega juhtimise meetodeid kasutavatest organisatsioonidest ning läbitud koolitused meetodite juhendamiseks.

Koolituse pikkus võib varieeruda, kuid meetodite läbitegemise kogemuse saamiseks soovitame planeerida koolituse 1.5-2 päevasena. Oleme valmis tutvustama ühistarkusega juhtimise eesmärke ja meetodeid ka lühema infotunnina (2-3 tundi), kui soovite saada esialgu vaid ülevaadet.

Koolitust korraldab Gaia Akadeemia (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse koolitusasutus), mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Koolitusel osalejad saavad Gaia Akadeemia ringi koolituse läbimise tõendi.

Lisainfo

Riinu Lepa, riinu.lepa@gmail.com, tel 53494120

Menüü