Loodusehituse algkursus

KOOLITUSE TAUST JA SISU

Loodusehituse 3 päevane algkursus on koostööprojekt Loodusehituse Akadeemia ja GAIA Akadeemia vahel ning annab osalejale üldpildi loodusehituse võimalustest ja sellest, mida on hea teada, kui soovid ehitada või renoveerida looduslike materjalidega. Antud kursus annab praktilised teadmised savi- ja põhuehitusest, savikrohvimisest aga ka mandalakatuse ehitamisest.

Aeg: 14.-16.06.2024
Asukoht: Hobukooli Park, Järvamaa
Grupi suurus: kuni 15 inimest
Koolitaja: Sven Aluste

Selle praktiline kursuse tulemusena osaleja: 

 • omab ülevaadet traditsioonilistest looduslikest ehitusmaterjalidest ja -viimistlusmaterjalidest ning nende eripärast ja kasutuskohtadest;
 • omab ülevaadet põhuehituse tehnikatest, hübriidlahendustest ning kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest põhuehituse juures;
 • omab ülevaadet saviehituse baastehnikatest ning kasutatavatest karkassidest ja segudest ning töövahenditest saviehituse juures;
 • omab esmast ülevaadet hoone disainist, kujunemisloost, karkassi ettevalmistustest, põhupakkide kohandamisest karkassi järgi
 • oskab viimistleda looduslike krohvidega, järgides keskkonnasõbralikku tehnoloogiat, traditsioone ning kvaliteedinõudeid;
 • oskab tööde teostamisel jälgida energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töökeskkonnakaitse- ja tervishoiunõudeid.

I KOOLITUSPÄEV

SAVIEHITUS 14.06

Koolituse märksõnad: savi, liiv, kiud, erinevad karkassi tüübid, ehitustehnikad.

See praktiline kursus õpetab, kuidas:

 • segada kokku seinteks sobiv savimass
 • ehitada õhukest saviseina
 • luua tugev ja reljeefne sein

Saviehitus on eriti abiks, kui tahame luua termaalmassi oma elamisse – suvel hoiab ruumi jaheda ja talvel salvestab aeglaselt sooja ning kiirgab seda ka aeglaselt tagasi.

II KOOLITUSPÄEV

PÕHUEHITUS 15.06

Koolituse märksõnad: topelt-karkass, eri suuruses põhupakid, erinevad põhuehitustehnikad.

See praktiline kursus õpetab, kuidas:

 • ehitada seinakarkassi põhust seinte tarbeks
 • valmistada ette ideaalset põhupakki
 • ehitada põhupakkidest seina

Põhupakke on Eestis saada, väiksemaid pakke väga vähestest kohtadest, kuid suuri pakke, mis ehituseks ideaalselt sobivad on piisavalt.

III KOOLITUSPÄEV

SAVIKROHV 16.06

Koolituse märksõnad: aluspinnad, krohvisüsteemid, aluskrohvikihid, armeerimine, viimistlus, dekoratiivviimistlus. See praktiline kursus õpetab, kuidas:

 • oma kätega luua ilusat ja suurepärase sisekliimaga ruumi
 • looduslike vahenditega renoveerida olemasolevat maja
 • valmistada õigesti ette aluspinnad krohvimiseks
 • paigaldada krohvimatte
 • õigesti käsitseda krohvitööriistu ja -segusid

Kas teadsid, et savi, mida maast kaevame sobib väga hästi nii ehituseks kui viimistluseks?

Menüü