19.-21.03.2021

@ Hotell Europa konverentsikeskus

Ühistarkusega juhtimise meetodid

Sotsiokraatia meetodi kursusel kombineeritakse õppimine läbi praktika, toetavad loengud ja küsimused-vastused. Enamuse ajast veedame töötades väikestes gruppides.

Käsitletavad teemad:
– ringimeetodil juhtimise ülevaade
– ühendatud ringidel põhinev organisatsiooni struktuur
– nõusolekul põhinev otsustamismeetod
– ettepanekute loomine
– inimeste valimine liidrirollidesse
– sotsiokraatlik koosoleku formaat
– vastuväidetega tegelemise praktiseerimine
– vägivallatu suhtlemise integreerimine
– tulemuste analüüsi läbiviimine
– ringide struktuuri kujundamine
– ringimeetodi eelised ja väljakutsed
– kuidas alustada sotsiokraatia rakendamisega erinevates organisatsioonides
– sotsiokraatia ajalugu ja potentsiaalne tulevik

Ühistarkusega juhtimises luuakse sünergia kõigi grupiliikmete teadmiste ja kogemuste vahel organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Ühistarkuse avaldumiseks kasutab sotsiokraatia nimeline juhtimismeetod ringil põhinevat juhtimist (circle governance), kus traditsiooniline, juhikeskne ja hierarhial põhinev otsuste tegemise praktika muudetakse juhtimiseks läbi osaluse ja ühise otsustamise. Oluliseks väärtuseks on võidan-võidab lahenduste leidmine, kus parima otsuse leidmise asemel otsitakse edasiviivat ühisosa. Sotsiokraatias jaotatakse autoriteet kõigi vahel, luues organisatsioonistruktuuri, mis on paindlik, efektiivne ja osalejatele inspireeriv.

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD
Kursus on suunatud inimestele, kes kas juba tegutsevad organisatsioonis/algatuses/ettevõttes ning soovivad senist koostöö praktikat viia uuele koostöö tasemele, või plaanivad uut projekti/algatust ning soovivad luua kohe ühistarkusel baseeruva organisatsiooni struktuuri ja otsustusmeetodid.

Kursuse korraldaja: Eesti Ökokogukondade Ühendus MTÜ, www.kogukonnad.ee. Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Gaia Akadeemia: www.gaiaakadeemia.ee

Lisainfo: riinu@gaiaakadeemia.ee

KURSUSE LÄBIVIIJAD

Gabriela Krupa
Alates 2015. aastast olen ma jälginud ja toetanud organisatsioone nende teekonnal türkiisi mudeli rakendamisel oma organisatsioonis. Minu teekond algas Rootsis, kus viies ellu projekti Spotify’s, ma jälgisin iseorganiseerumise efektiivsust ja kõrget motivatsiooni tiimides, kes osana Spotify meeskonnast said võimaluse töötada autonoomia, usalduse ja läbipaistvuse baasil. Olen kogemustega iseorganiseerumise treener ja sertifitseeritud Holakraatia coach.

Irena Kaszewska
Olen töökeskkonnas iseorganiseerumise praktiseerija ja levitaja. Olen ärikonsultant missiooniga ehitada silda traditsioonilise juhtimise ja innovatiivse, kaasamisel põhineva juhtimise vahel. 20 aastase kogemusega traditsioonilises ärikeskkonnas tunnen suurt austust selle saavutuste ja tugevuste suhtes. Minu kirg ja pühendumus on parema koostöö arendamine organisatsioonides. Lisaks sellele olen ma ka väärtuspõhiste vabaühenduste toetaja Poolas. Olen Sotsiokraatia treener ja globaalse organisatsiooni Sociocracy For All liige, kelle ambitsiooniks on sotsiaalne maailmamuutus Sotsiokraatia abil.

Menüü