Juhendajad

Toomas Trapido

Olen viimased 25 aastat teadlikult püüdnud aru saada loodusest, inimesest ja evolutsioonist. Sellel teekonnal olen õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, arendanud Eestimaa Looduse Fondi, vaimustunud Elisabet Sahtourise suurepärasest evolutsiooni loost ehk raamatust “Maailmatants”, mille koos kaaslastega ka eesti keelde tõlkisin ja sel teemal ka hulga loenguid pidanud. Olen üks ökokogukondade liikumise ja Gaia haridusprogrammi Eestisse toojatest ja siin juurutajatest. Olen õppinud ja läbi viinud palju grupiprotsesse, eelkõige avatud ruumi meetodil, aga lähtudes ka põlisrahvaste tavadest ja viimase aja loovjuhtimise meetoditest.

Mihkel Kangur

Ma sündisin loodusteadlaste perre ja olen seetõttu lapsest saadik ümbritsetud teaduse tegemisest ja looduse uurimisest.See on määranud ka minu haridustee, 2005 aastal kaitsesin doktorikraadi ökoloogia erialal, ma uurisin oma õpingute vältel taimkatte arengulugu Eestis. 2013. aastal ilmus mul koos kolleegidega artikkel, milles me näitame, et viimase 4000 aasta vältel on inimtegevus olnud Eesti metsade struktuuri kujunemisele olulisem faktor kui kliima. Selle artikli ilmumise järel hakkasn mõtlema, et kui pronksi aja inimesed, keda oli paarsada tuhat eesti aladel, mõjutasid meie taimkatet nii olulisel määral, siis milline on veel tänapäevane mõju taimestikule. Mulle tundub, et kuni tööstusrevolutsioonini, oli inimene pigem ökosüsteemi osa ning meie keel ja kultuur on arenenud koos sellega. Pärast fossiilkütuste kasutuselevõttu on inimene kaugenenud loodusest ning mõjutanud meie keskkonda määral mis ohustab meie liigi tulevast eksistentsi. Sellisele tõdemusele jõudnuna, otsustasin muuta oma tegevuse kurssi ning olen asunud rohkem tegutsema säästva arengu hariduse valdkonnas, et oma teadmisi ökoloogiast rakendada paremal viisil inimühiskonna käitumis muutmiseks.

Gaia Akadeemias juhendan ökoloogia valdkonnas.

Liisa Puusepp

Olen Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur, ülikoolis annan loenguid ning juhendan tudengeid nii ökoloogia, ökosüsteemihüvede, jätkusuutliku arengu hariduse kui ka maailmahariduslikel teemadel. Kunagi tulingi ülikooli õppima loodusteaduslike ainete õpetajaks, kuid tajudes, et ma ei soovi „alluda“ sellisele õpetamisstiilile, mis nõukogude aja pärandina veel kasutusel oli, siis loobusin õpetajaametist ning pöördusin teaduse tegemise poole. Olles teinud omajagu aega teadustööd ning käinud maailmas ring kogemusi saamas, olen ma ringiga tagasi jõudnud õpetamise juurde. Olen läbinud EDE (Ecovillage Desing Education) kursuse, lisaks osa saanud mitmetest maailmahariduslikest õpitubadest, üha enam koolitan ka ise just nendes valdkondades. Mind kõnetab väga, kuidas õpetada ja pea-süda-käed õpetamise ideestik, ja lähtuvalt minu taustast, mitte ainult puhaste loodusteaduslike ainete kontekstis, vaid luues seoseid erinevate aspektide (ökoloogilised, kultuurilised, majanduslikud, sotsiaalsed) vahel, et oleks nähtav tervikpilt, mitte fragmendid, et elu meie ümber oleks hoitud.

Gaia Akadeemias panustan ökoloogia suunal, püüdes mitte ära unustada teisi Gaia haridust puudutavaid aspekte – majandust, suhteid ja kultuurilist tausta.

Riinu Lepa

Hariduse poolest oman magistrikraadi ärijuhtimises Audentese Ülikoolist. Hingelt sotsiaalse ettevõtjana olen algatanud ja 8 aastat juhtinud sotsiaalset ettevõtet Tagurpidi Lavka MTÜ. 2012 aastal olin üks Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku rajajatest Eestis. Sotsiaalse ja jätkusuutliku ettevõtluse teemal olen külalislektoriks Tallinna Ülikoolis ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Olen osalenud mitmetes kohalikes ja rahvusvahelistes projektides sotsiaalse ettevõtluse mentorina ja eksperdina. Osalen Hea Koostöö Hoiulaenuühistu tegevuses nõukogu liikmena. Säästva arengu koolituse Gaia Education: Design for Sustainability läbisin 2011 aastal Eestis. Olen tegelenud jätkusuutliku majanduse ja ettevõtluse teemadel koolitamisega üle kümne aasta, nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele.
Olen elanud ja tegutsenud neli aastat kogukonnas Väike Jalajälg, olles muuhulgas ka kohaliku kogukonnakooli eestvedaja ning õpetaja kogukonna lastele.

Gaia Akadeemias tegutsen jätkusuutliku majanduse ja sotsiaalse aspekti juhendajana.

Paavo Eensalu

Olen alates aastast 2000 otsinud vastuseid küsimusele, kuidas on võimalik elada harmoonias iseenda, teiste inimeste ja loodusega. See otsing on mind viinud väga huvitavatele radadele ja nüüdseks olen välja jõudnud Väikese Jalajälje kogukonda, kus minu uudishimu köidab eeskätt jätkusuutlike inimsuhete ja grupiprotsesside kujundamine ehk kuidas luua tõeliselt koostööpõhist kultuuri. Olen avastanud, et pessimism ei tasu ära, sest alati on mitu lahendust ning harmoonilised, küpsed ja läbipaistvad suhted on täiesti võimalikud, kuigi vajavad teadlikku hoolt. Näen probleeme võimalustena sisemiseks kasvamiseks. Usun, et iseendast alustades saame positiivselt mõjutada ka maailma, sest oleme inimestena eeskätt (koos)loojad, mitte pelgalt tarbijad. Mind on vorminud õpingud-uuringud järgmistes valdkondades: biosensoorne psühholoogia, tantra (tantric life coach), permakultuur (PDC sertifikaat), Zegg foorum (läbiviija), sotsiokraatia, draakoniunistamine, vägivallatu suhtlemine, ökoehitus, kaasav juhtimine, jagamismajandus, ühiskondlikud protsessid, jooga ja meditatsioon. Tallinna Pedagoogikaülikoolis omandasin 2002. aastal infoteaduse eriala. Igapäevaselt tegelen tõlkimise, suhtenõustamise, puutöö, fotograafia, videograafia ja musitseerimisega.

Gaia Akadeemias tegutsen sotsiaalse ja maailmavaatelise aspekti koolitajana, sh suhted, Zegg foorumi meetod ja draakoniunistamine (dragon dreaming).

Ave Tuisk

Olen Tartu Ülikooli ajaloo hariduse taustaga ning töötanud kümme aastat gümnaasiumiõpetajana. Juba sellest perioodist on pärit minu huvi sotsiaalsete suhete dünaamika vastu. Alates 2006. aastast tegelen teadliku enesearenguga ning minu elu on olnud pidevas muutumises. Olen läbinud enesearengu ning suhete kursusi Andrew Barnesi, Karta Singhi, Peruquois, Nadeshwari Joythimayananda, Eugene Hedlundi, Magalie Bonneau-Marcili ja Robert Silberi juhendamisel. Aastal 2014 lõpetasin aastase Tantric life coachi koolituse Shanti Limnelli käe all. 2012. aastal tutvusin Eesti ökokogukondade liikumise tegevusega ning 2014. aastal kolisin ökokogukonda „Väike jalajälg“. Kogukonnas elades avastasin oma kire ökokogukondliku eluviisi sotsiaalse aspekti suhtes. Kuna harmoonilised ja läbipaistvad inimsuhted on kogukonnelu üks alustalasid, on mul olnud võimalus ja vajadus oma huviala teoorias ning praktikas lähedalt uurida. Minu sügav veendumus on, et harmoonilised suhted on võimalikud ainul iseendaga harmoonias olles, mis eeldab iseenda tundma õppimist ning vastutuse võtmist kogu oma reaalsuse eest.

Gaia Akadeemias õpetan ökokogukondliku eluviisi sotsiaalse aspekti teooriat ja praktikat.

Sven Aluste

Minu pädevused on keskkonnaharidus ja loodusehitus. Olen tehnikamagister ja telekommunikatsiooni insener (TTÜ). Lisaks olen õppinud Gaia Hariduse koolitajaks (Šotimaa, Findhorn), läbinud koolituse “Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine“ ning oman muinsuskaitseliste tööde järelvalve litsentsi. Juhin sotsiaalset ettevõtet Equilibre, Järvamaal Hobukooli Pagis. Säästva eluviisi ja looduslikest materjalidest ehitamise juurde jõudsin 2002. aastal, kui taasehitasin üles kaks vana palkmaja. Järgnevalt õppisin savimaja ehitust ja täiendasin end Šotimaal Findhornis EDE koolitaja õppes – “Ecovillage Design Education – training of trainers.“ Sealt alates olen tegelenud nii enda kui teiste koolitamisega ökoloogilise ehituse ja säästva arengu valdkonnas. Rohkem kui kümne aasta jooksul on minu praktilistel koolitustel osalenud nii lastegrupid, noored kui täiskasvanud, sealhulgas erivajadustega inimeste ja töötute rühmad. Hariduskoostöö on aktiivne Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Tallinna Ülikooli ning Eestimaaehituse ühinguga.

Gaia Akadeemias toetan tervikut keskkonnasäästliku ehituse valdkonna juhendajana.

Liina Järviste

Olen aednik ja kogukonna elu toetaja. Olen üks ökokogukonna Väike Jalajälg algatajaid ning olnud mitmeid aastaid aktiivne Eesti ökokogukondade liikumise edendaja. Samuti olen elanud Rootsis Ängsbacka kogukonnas. Permakultuur ja ökokogukondlik eluviis on mind väga huvitanud viimased 10 aastat. Olles hariduselt ja eelnevalt töökogemuselt seotud sotsiaalteaduste ning soouuringutega, köidavad mind väga ühiskondlikud protsessid ja kogukondade sotsiaalne jätkusuutlikkus. Igapäevaelus algatan ja toetan projektide läbi viimist nii Ängsbacka kui Väikese Jalajälje kogukondades. Lisaks viin läbi looduspärase aiapidamise ja kogukonna arendamise koolitusi ning panustan meie aias kogukonnale mahetoidu kasvatamisega.

Gaia Akadeemias olen tegev permakultuuri koolitajana ning löön kaasa õppekava kujundamisel.

Merili Simmer

Mind on loodus paelunud juba lapsest saati, käisin palju matkamas ja sain ka vanemate kõrvalt näpud mulda pista. Huvi elu ja maailmas toimuva suhtes viis mind Tartu Ülikooli õppima ökoloogiat ja elustiku kaitset. Magistri kraadi omandasin bioloogia erialal mükoriisa seeni uurides. Mulle tundus, et teadus jääb liiga teoreetiliseks ja tekkis soov oma kätega ise praktiliselt midagi ära teha. Aastal 2010 sain teadlikuks permakultuurist ja järgneval aastal läbisin mitmeid permakultuuri disaini koolitusi. Alates 2012 aastast oleme Liina Järvistega ettevõttes Otse Aiast tegelenud salatite, võrsete ja idude tootmise ja kasvatamisega. Vahepeal käisin kaks aastat Austraalias ja Uus-Meremaal permakultuuri taludes ja ökokülades ning kursustel lisateadmisi kogumas. Viimased kolm aastat olen aednik ja kogukonna liige ökokogukonnas Väike Jalajäg. Minu kireks on põlisseemned ja nende hoimine ning toitainerikka toidu ja viljaka mulla kasvatamine.

Gaia Akadeemias õpetan permakultuuri ja aianduse teemadel aastast 2016.

Ivi Kuul

Ivi on elukutselt aednik kes on põhiliselt töötanud Rootsis kus läbis ka PDC koolituse Richard Perkinsi käe all (2012). Ivil on ka kõrgharidus omandatud keskkonnateadustes ökotehnoloogia suunal (Midsweden University). 2019 sügisel osales ta korraldustiimis ja abiõpetajana Gaia koolitajate koolitusel.

Menüü