14.-16.07.2020

@ Hundiallika Keskus, Võrumaa

Väestava rahakogumise intensiivkursus

“Rahasuhte tervendamisest eduka rahakogumiseni projektides”

meetodi looja John Crofti ja Lizandra Barbuto juhendamisel.

NB! Muutus formaadis. John ja Lizandra õpetavad Zoomi vahendusel sessioonidena, mille vahel on grupitöö sessioonid koha peal. Sellega seoses on oluliselt vähenenud ka osalustasu.

Kas Sul on ette tulnud, et  rahakogumine on kõige raskem osa projektist? Ilmselt küll. Väestava rahakogumise kursusel saad tervendada oma suhet rahaga, mis avab tee edukale rahakogumisele, sest inimesed lihtsalt tahavad Sinu projektile kaasa aidata.

Foto: Micheile Henderson money unsplash

Edukad projektid vajavad stabiilset majanduslikku alust. Ent siiski saboteerib rahakogumist sügav mitu põlvkonda kestev haav seoses rahaga, mille on loonud meie rahakultuur. Projektides on tööjaotuses sageli suurimaks raskuseks inimeste leidmine, kes on valmis raha ja ressursse hankima. Me oleks justkui kõik sügavalt haavatud sellest, kuidas raha töötab meie kogukondades ja see haav aktiveerub, kui me tegeleme rahakogumisega. Sellest johtuvalt on selge, et praegune majandus põhineb mudelil, mis usub et:

 • Ressursse ei ole piisavalt
 • Rohkem on parem
 • Elu lihtsalt on selline ja meil pole mingit valikut

Need valeuskumused piiravad meie efektiivsust rahakogujatena. Väestav rahakogumine ületab need piiravad uskumused, inspireerib ja avab meid osalejatena looma vahendeid, mida me vajame, et viia ellu oma projektid, kooskõlas meie väärtushinnangute ja visioonidega. Peaasjalikult on tegemist isiklike rahaga seotud probleemide ületamisega, suhete loomisega teiste inimestega pakkudes neile kaasalöömise võimalust elule tähendust lisavates projektides. Meie rahaga seotud suhte tervendamine on selle töö aluseks. Väestava rahakogumise abil same me edukalt ehitada jätkusuutliku ja vastastikkusel austusel põhineva majanduse.

Jõustava rahakogumise eesmärk on sind inspireerida, harida ja jõustada viima rahaliste ressursside hankimine ja kasutamine vastavusse sinu kõige sügavamate väärtustega.

Selle lähenemisviisi eesmärk on muuta sinu sõltuvusel, segadusel ja jõuetusel põhinevat suhet rahaga suhteks, milles on vabadus, tähendus ja oma panuse andmine.

Selle töötoa tulemusena osalejad:

1) avastavad oma raha ja rahakogumisega seotud haava allika,
2) avastavad kingimajanduse aluse, milleks on tähendusrikka elu elamine,
3) praktiseerivad karismaatilist suhtlemist oma projekti(de) jagamiseks viisil, mis julgustab osalema,
4) tuvastavad isikliku tasakaalupunkti projektis,mis võimaldab neil pühenduda,
5) tuvastavad suheteloomise aluse, näevad ja loovad ise rollimängu,
6) õpivad eduka rahakogumise samme ja etappe ning on võimelised rakendama neid oma projektis

Tulemus: Rahakogumisprojekti loomine, mis illustreerib selle tõhustust päriselus.

Teemad

 • Rahaga seotud haava (negatiivse suhte) tekkimine
 • Isikliku suhte rahaga uurimine
 • Raha fuktsioonid ja nende vastuolud
 • Liikumine kingimajanduse taasloomise suunas
 • Karismaatilise suhtlemise harjutus
 • Tasakaalupunkti avastamine
 • Kingi olemus, rohkem kui kerjamine
 • Sõbra valimine, edasise töö kokkuleppimine, suhte loomine
 • Kingituste andmise rollimäng
 • Tähistamine

Koolitajad

JOHN CROFT on rahvusvaheline koolitaja-konsultant ja Lääne-Austraalia Gaia fondi kaasasutaja. Ta on olnud õppejõud, valitsusnõunik kogukonna loomise, regionaal- ja kestliku arengu valdkonnas. Ta on draakoniunistamise (Dragon Dreaming) meetodi looja, mis viimase 20 aastaga on levinud 47 riigis ja mille alusel on loodud 7700 projekti üle kogu maailma. Ta on Võimaluste Instituudi (Possibilities Institute) kaasasutaja. John ja Liz töötavad koos alates 2012. aastast.

LIZANDRA BARBUTO on tööterapeut, inimarengu, neuroteaduse ning käitumusliku ja integraalse kestlikkuse spetsialist. Lizandra on draakoniunistamise rahvusvaheline koolitaja ning Way of Nature giid. Ta on töötanud erinevates kultuurikeskkondades – Austraalias, Lõuna-Ameerikas, Euroopas ja Aafrikas. Ta on Võimaluste instituudi (Possibilities Institute) kaasasutaja, töötades inimarengu protsessidega, mille eesmärgiks on kollektiivse tarkuse saavutamine kontseptuaalse õppimise, looduse kogemise ja kaasavate meetodite kasutamise toel.

Menüü