Akadeemiast

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames ja panustab säästva arengu hariduse edendamisse. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Gaia Akadeemia pakub kursusi ja täiendõpet täiskasvanutele ning Gaia õppekava rakendamist koolides, eesmärgiga toetada ühiskonna jätkusuutlikkust ehk leida võimalusi, mis rahuldavad praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve.

Gaia Akadeemia lugu

Gaia Akadeemia ideest teostuseni ehk õppeasutuse avamiseni läks aega ligi kümme aastat, kui väikese seltskonnaga hakati ökokülade temaatikat lähemalt uurima, mis tähendas muuhulgas paljusid ökokogukondade külastusi väljaspool Eestit, neis kogukondades toimetavate inimeste siia kutsumist ja muidugi eelkõige meeletut materjalide läbilugemist.

Seltskonnale sai ruttu selgeks, et ökokülad on väga ägedad kohad, kus katsetatakse 21. sajandi uuele paradigmale üleminekuks sobivaid lahendusi. Osad lahendused, mis osutusid elujõulisteks ning jätkusuutlikeks, lihtsalt töötasidki palju paremini kui ükskõik millised vanad.

Samaaegselt (aastal 2005) sündisid Gaia Hariduse õppekava ja kohe selle järel ka organisatsioon, kes seda laias maailmas (ÜRO partnerina) arendab ja Gaia Education nime all sertifitseerib ning mida meiegi õpetame. Eestis on Gaia Hariduse liikumine algusest peale korraldanud teavitussündmusi ja väikeseid koolitusi, kuhu on toodud ka välislektoreid. Kuni lõpuks 2011. aastal toimus Eestis esimene EDE ehk Ecovillage Design Education intensiivkursus, mis on Gaia Hariduse õppekava järgi tehtav põhikoolitus. Sellest sündmusest said omakorda alguse ja impulsi väga konkreetsed uued nähtused – Gaia Kool nii Tallinnas kui Mõisamaal, millele on praeguseks veelgi filiaale tekkinud ning osaliselt ka kogukond Väike Jalajälg, kes praegu Mõisamaal täie elujõuga toimetab.

Sügisel 2015 alustas aga Gaia Akadeemia EDE baasil loodud aastase kursusega “Tervikliku Eluviisi Alused” ehk TEA, millele peagi lisandus kursus “Meie Aja Teadlik Õpetaja”. Tänaseks on Gaia Akadeemia ring kasvanud rohkem kui 100 inimeseni ning senine kogemus näitab, et inimesed tõepoolest muutuvad selle hariduse omandamise käigus – õpivad usaldama iseennast, olema julged, tundma grupi toetust.

2017.a. suve lõpus leidis Eestis aset ülemaailmne Gaia hariduse ja koolide koostöö strateegianädal, mille raames külastas Eestit pikaajaline Gaia Hariduse eestkõneleja May East. Tallinna Ülikooli ja Gaia Haridust arendava ja korraldava organisatsiooni Gaia Education vahel sõlmiti ametlik koostööleping, et tõhustada juba praegu toimivat jätkusuutliku arengu alast koostööd.

Märgilise sündmusena toimus 2018.a. juulis esmakordselt Eestis rahvusvaheline ökokogukondade liikumise (GEN) konverents “Teadlike kogukondade tarkus”, mis tõi kokku ligi 700 osalejat, sh pea 40 kogukonna esindajad kogu maailmast. Konverentsil tõdeti, et Eestist on saanud Gaia hariduse edendamise pilootmaa, kuna vastav õpe on meil täna kättesaadav algkoolist ülikooli ja täiskasvanuhariduseni välja.

Kogu ökoküladest välja kasvanud elukäsitlus panustab elu ja inimese terviklikkusele – kompostkäimlatest meditatsioonini, neid kaht võib muuseas täitsa vabalt ka ühendada.Kuidas öeldaksegi, jalad maas ja pea pilvedes! Julgeme väita, et seda kõike lähtekoha ja selgete põhiväärtustena sõnastavat õppeasutust pole siinmail varem eksisteerinud.

Menüü