Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Tervikliku eluviisi alused

Tervikliku Eluviisi Alused (TEA) ehk „Praktilised tööriistad tervikliku ja koostöise elu loomiseks 21. sajandil“

TEA on aastane kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide loomiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava, mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti:

 • Ökoloogiline – kuidas loodusega võimalikult harmoonilises kooskõlas eksisteerida, seda nii maju ehitades kui toitu kasvatades, seejuures võimalikult vähe jäätmeid ja reostust tekitades.
 • Majanduslik – kuidas toimivad ühise ja väärtuspõhise majandamise mudelid – kogukondlik majandamine, sotsiaalne ettevõtlus, jagamismajandus jt.
 • Sotsiaalne – kuidas üksteist paremini mõista ja efektiivsemalt kommunikeerida, sealhulgas töö konfliktidega ning koostöö loomine nii gruppide kui indiviidide vahel.
 • Maailmavaateline – terviklik minapilt – kes ma olen, miks ma olen, ühenduse loomine sisemise, välimise ja vaimse maailma vahel.

Kursus algab 2018. a. oktoobrist ja kestab 2019.a. septembrini. Kaheksa õppesessiooni toimuvad keskmiselt kord pooleteise kuu jooksul pika nädalalõpuna erinevates ökokogukondades ja muudes sarnastes kohtades. Kursusel osaleja saab taustainfo, tutvub reaalsete näidetega Eestist ja välismaalt ning võtab osa mitmest praktilisest rühmatööst.

NB! 2018.-2019.a. TEA kursus saab oluliselt soodsamalt osaleda 2019. a. suvel toimuval foorumi meetodi koolitusel Ina Meyer-Stolli ja Achim Eckeri eestvedamisel ning draakoniunistamise kursusel, mida viib läbi meetodi rajaja John Croft!

Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui südant.

 • Mõistusele suunatud osad sisaldavad: erinevate teooriatega tutvumine, sealhulgas permakultuuri ja loodusliku ehituse alused, sotsiokraatia jms.
 • Kehale suunatud osad sisaldavad: hommikujooga, õhtused tantsud, talgute korras töö tegemine, peenarde rajamine, kompostkäimla ehitamine jms.
 • Südamele suunatud osad sisaldavad: meditatsioonid, meelerännakud, erinevad kuulamise harjutused, juturingid, lauluringid jms.

Toimub palju grupis jagamist ja üksteise toetamist ning väestamist läbi erinevate praktikate. Peamised tunnussõnad, mida TEA kursuse lõpetanud on kasutanud:

koostöö, toetus, sõpruskond, eluterve, arendav, maalähedane, mitmekesine, positiivne, praktiline, kaasav, avardav, loodusega kooskõlas, teadlikumaks saamine, erinevuste aktsepteerimine, usaldust tekitav nii iseenda kui terviku suhtes.

Kursus annab hea ettevalmistuse edaspidiseks eluks just terviklikust maailmakäsitlusest lähtudes. Kursuse läbimise tulemusena on inimesed algatanud uusi, huvitavaid ja toimivaid ettevõtmisi. Näiteks 2011. aastal Eestis toimunud EDE (Ecovillage Design Education) koolitusest said alguse Gaia Kool nii Tallinnas kui Mõisamaal ja sealt sai impulsi ka Väikese Jalajälje kogukond, kes praegu Mõisamaal täies elujõus toimetab. Kõik lõpetanud saavad rahvusvaheliselt tunnustatud Gaia Hariduse EDE (Ecovillage Design Education) sertifikaadi.

Teemad, mida kaetakse:

 • Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused,
 • Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses,
 • Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur,
 • Kogukonna loomine ja hoidmine,
 • Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine,
 • Isiklik jõustamine ja juhtimine,
 • Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus,
 • Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid,
 • Ökoloogiline ehitamine,
 • Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus,
 • Looduse taastamine ja tervendamine,
 • Kogukondlik haridus, uued koolid,
 • Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus,
 • Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt,
 • Praktilised rühmatööd.

Gaia Akadeemia rajaja Toomas Trapido sõnade kohaselt me elame murrangulises ajajärgus, kus konkurentsil ja eraldatusel põhinev maailmavaade on ennast ammendamas ning selle asemel on tekkimas uus – koostööl, ühendatusel, teadlikkusel ja terviklikkusel põhinev elukäsitlus. Aga uusi mõtteid ja tegutsemisvorme on vaja luua ja katsetada, et leida just 21. sajandi väljakutsetele sobivaid ning selles suunas Tervikliku Eluviisi Aluste kursus liigub.

 

PRAKTILINE INFO:

Toimumise aeg: oktoober 2018 – september 2019, 6 sessiooni reede lõunast pühapäeva pärastlõunani (suvel 2019 toimub üks 5-päevane sessioon), keskmiselt 1 sessioon pooleteise kuu jooksul.

I moodul: 18-21. oktoober 2018

II moodul: 6-9. detsember 2018

III moodul 14-17. veebruar 2019

IV moodul aprillis 2019

V moodul 25-28. mai 2019

VI moodul 7-11. august 2019

Grupi suurus: kuni 30 inimest.

Toimumise kohad: Väikese Jalajälje kogukond Mõisamaal, Hobukooli park Koordi külas Järvamaal, Gaia Kool Tallinnas, Hundiallika Keskus Orava vallas Põlvamaal, Lilleoru kogukond Aruvalla külas jt.

Kursuse tasu: vastavalt võimalustele vahemikus 888 – 1111 eurot. Osalustasule lisanduvad toitlustuse kulud.

Õppetasu suuruse valib iga osaleja ise vastavalt oma sissetulekule ja sisetundele kolme variandi vahel:

 1. 888 eurot,
 2. 999 eurot,
 3. 1111 eurot.

Registreerides kursusele enne 1. juulit 2018 on soodushinnaks 777 eurot. Soodushinnaga registreerumisel tuleb pärast lepingu sõlmimist tasuda ettemaksuna 333 eurot ning septembris 2018 ülejäänud 444 eurot.

Täpsem info ja eelregistreerumine: Toomas Trapido, info@gaiaakadeemia.ee55570010

Piltide autorid Indrek Laanetu ja Paavo Eensalu

Miks liituda Tervikliku Eluviisi Aluste kursusega – vilistlased soovitavad:

Raine Lindepuu: “Kõige olulisem, mida ma selle aasta jooksul olen saanud on mina ise. Ma tean nüüd palju paremini, kes ma suudan olla, mida ma suudan teha, kuidas saada täisväärtuslikuks inimeseks ning mis on minu missioon selles maailmas. Iga inimene ise on maailma kese ning kui me tunnetame ära selle, milleks me tegelikult loodud oleme – elama koos Gaia ehk Maaga, siis me näeme ka selgelt, et iga viimanegi osake meist ja meid ümbritsevast on üksteisega seotud. Kui me õpime seda hoidma ja hindama, siis üheskoos, aga igaüks eraldi minana, suudame luua sellise elukeskkonna, mis ei hävita, vaid loob. Ma usun, et kogu meie kursuse kõige suuremaks aardeks ongi meie inimesed, kes seal osalevad, kas siis õpilase või õpetaja rollis..”

Mihkel Kangur: “Oma senises teadustöös olen näinud, et inimkond on viimase 8000 aasta jooksul ja eriti viimase 100 vältel, üha enam kaugenenud loodusega koos eksisteerimisest ning muutunud elukeskkonda kiiresti hävitavaks teguriks. Loodusteadlastelt oodatakse lahendusi keskkonnaprobleemide lahendamiseks, kuid need probleemid, mis lahendamist vajavad, pole loodusteaduslikud vaid sotsiaalsed. Gaia Akadeemia on olnud väga oluliseks vahelüliks, mõistmaks paremini, kuidas on võimalik konkurentsipõhistelt suhetelt liikuda koostöistele suhetele. Ma ei arva enam, et ökokogukondades tegeletaks päeval puude kallistamisega ja öösiti salajaste riitustega, vaid tegu on ülimalt pragmaatiliste inimestega, kes uurivad ja katsetavad enda peal ühiskonna toimimismudeleid, mis on oluline ja tänuväärne töö kogu ühiskonna jaoks.”

Anneli Kirspuu: “Esmakordselt Gaia Akadeemiast kuuldes, tundus mulle, et see peaks olema väga huvitav kool, kus igaüks, kel vähegi uudishimu kõige uue vastu ja keda huvitab looduslähedane elu, võiks selle kooli “uksest” sisse astuda. Mind haaras lapselik huvi ja uudishimu, targaks saamise soov – nagu ütlevad minu praegused 1. klassi õpilased. Gaia haridus on mind palju muutnud ja aidanud, andes kätte teeotsa, mida mööda kõndida. Olen saanud teadlikumaks iseenda sisemaailmast, et nii nagu enda sees, nõnda ka väljas. Ja kui hea on võtta tagataskust neid teadmisi, mida koos me kõik õppisime ja praktiliselt läbi tegime. Me olime üksteise õpilased ja õpetajad. See on enda arengulugu.”

Indrek Nõgu: “Selleks, et midagi ôppida, tuleb lihtsalt seda tegema hakata. Näiteks pilli õppides on oluline see lapsik uudishimu, mis hääle ma suudan siit välja saada, mitte kuidas. Meil ei ole vaja muretseda, kas me saame ühe või teise asja selgeks, see on üksnes aja ja kordamise küsimus. Ma kuulsin Gaia Akadeemiast ning tulin siia õppima. Mul oli juba varasem kokkupuude nende teemadega, kuid ma tahtsin teada, kuidas sellist kooli tehakse. Seda on raske sõnadesse panna, mida ma just siin õppisin. Mind ennekõike huvitab õppimise protsess ja selle aasta jooksul sain ma selle protsessiga lähemalt tuttavaks. Ma sain aru, et õppimise juures on kõige olulisem toetava keskkonna ja inimgrupi olemasolu. Ja just seda Gaia Akadeemia pakub – toetavaid inimesi, kellega saab ükskõik mida jagada. Selle aasta jooksul rännatakse läbi mitme maa ja mere ning minnakse üheskoos läbi kõige kuumemast kõrbest ja tormisemast merest. Lõpuks, me ise oleme enese õpetajad.”

Marika Ivandi: “Juba mõnda aega tundsin huvi ökokogukondade eluviisi vastu, osalesin ökokogukondade talvistel ja suvistel kokkutulekutel. Ma tahtsin mõista ja kogeda kogukondliku eluviisi olemust, ehk ennastki proovile panna. Mind on kõige enam paelunud eneseregulatsiooni ja enese kogemise erinevad praktilised harjutused, näiteks viie rütmi tants jne, ja loomulikult suhteid käsitlevad teemad. Mitmed praktilised harjutused olen juba tänaseks viinud oma koolitusprogrammidesse. Gaia Akadeemiast olen saanud väga eriliste teadmiste ja oskustega suurepärase sõpruskonna nii kaasõppurite kui õpetajate näol.”

Indrek Laanetu: “Valisin tunde järgi ja täiesti juhuslikult. Minus oli mingi soov elus midagi enamat teada saada ja tutvuda uute tuultega maailmas. Kõige olulisemaks õpetuseks Gaia Akadeemias peaksin seda, et me kordasime kõigile juba tuttavat teemat meie planeedi kohta – miks seda hoida ja kuidas seda kaitsta. Minu eredamad mälestused pärinevad aga erinevatest koosloomistest ning mul õnnestus kursuse ajal ka välismaal õppimas käia. Täna kulgeb minu elu juba suuremalt jaolt siit saadud uute ideede ja kontaktide najal.”

 

Liisa Puusepp: “Ma usun, et tegemist ei olnud mitte ainult minu kindla valikuga, vaid küllap Gaia Akadeemia valis ka mind – olles olemas õigel ajal ja õiges kohas. Oma igapäevase kulgemise juures oleme me väga palju unustanud. Täiskasvanuna me ei mäleta enam, kuidas me lapsena toimetasime ja kogemusi talletasime. Me oleme unustanud oma vanemate ja kaugemate esivanemate teadmised, kogemused ja tunnetused. Me unustame ära kõrval olevad inimesed ning oskused loodusseadustega ühes toimida. On ära unustatud seosed, suhted ja sidemed, mis sel planeedil toimivad, elule tervikliku aluse annavad ning mida hinnata ja hoida tuleks. Ennekõike ongi Gaia Akadeemia näol tegemist olnud kõige unustatu meeldetuletamisega ning läbi selle võimaluste leidmisega, kuidas meenutatut rakendada just praeguste arengunäitajate ja võimaluste juures.”

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Gaia Akadeemia pakub kursusi täiskasvanutele ning Gaia õppekava rakendamist koolides. Gaia Akadeemia on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täienduskoolitusasutus.

Comments are closed.