Tervikliku Eluviisi Aluste kursus 2020 läbi Evelyni silmade

Tervikliku Elu Aluste kursusel osalemine oli minu jaoks 2020. aasta üks erilisemaid kogemusi. Vaatamata COVID-19 viirusega kaasnenud piirangutele ja muudatustele õnnestus Gaia Akadeemial kogu kursus läbi viia. Kursuse korraldajate ja ka osalejate pühendumine ning järjepidevus ja paindlikkus ühendamas meid ühelt poolt. Koroonakriis omal moel aga teiselt poolt.

Maailmavaade

Mind tõeliselt kõnetasid tervikliku maailmavaate alused, mis ühendavad ökoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ja maailmavaatelise inimtegevuse aspektid. Kursuse tutvustust lugedes olin üllatunud, kui palju ma selle käsitlusega samastusin.

Looduse väärtustamine ja loodusega kooskõlas elamine, asjade taaskasutamine, keskkonnasõbralik tarbimine. Kogukonna toetamine, aitamine ja teistega jagamine. Kaastundlik suhtlemine eesmärgiga mõista ja olla mõistetud, empaatiline ja arvestav. Viimased aastad olin ma pühendunud oma esivanemate ja sugupuu uurimisele, mis viis mind ka iseenda parema mõistmiseni.

Tervikliku maailmavaate kirjeldus ühildus suurepärastelt vähem või rohkem minu viimase paarikümne aasta ellusuhtumise ja eluviisiga. Teadmistejanu, soov saada veelgi sügavam vaade ja kohtuda teiste sarnase maailmavaatega inimestega inspireerisid mind kursusel osalema ja pühenduma.

Kogemus

Moodulite erinevad lektorid tõid kaasa oma lähenemised ja dünaamika, mis tegid iga kohtumise põnevalt omanäoliseks.  Visiooniotsingud looduses, mängulised suhtlemise simulatsioonid, šamaanitrummi rännakud,  lagunenud mõisale uue elu kujutamine, karmajooga, keskpäevased lauluringid ja hilisõhtused juturingid ning palju muud. Puudutatud sai nii mõistus, keha kui süda.

Teadmiste omandamise juures tundsin lisaks kuulamisele ja lugemisele erilist väärust võimalusest ise praktiliselt käed külge panna. Nii sai ühiselt ja heatujuliselt rajatud permapeenar, valmistatud savist telliseid ning osa kompostkäimlastki. Ära sai proovitud väga erinevaid tööriistu.

Minu jaoks oli eriline väljakutse panustada kursusel osalejate poolt üheskoos välja mõeldud ühisprojekti kogemusringi läbiviimisega. Ringi teemaks valisin esivanematega ühenduse olulisuse ning puudutasin seda teemat läbi enda eluloo ja õppetundide jagamise. Rääkisin, kuidas sain läbi sügavate vestluste vanaema ja emaga luua ühenduse iseenda ja varasemate sugupõlvede vahel. Ühendus mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Ühenduse taipamise ja parema mõistmisega, et kõigel, sh käitumistel ja hoiakutel on põhjused, mis tihti tulevad varasemastest kogemustest – nii positiivsetest kui ka ebameeldivatest. Ausalt ja autentselt oma ebakindlusele vaatamata sellest teekonnast rääkimine ning kuuldes seejärel ka teiste lugusid oli siiralt liigutav, sügav ja ühendust loov.

Väga eriline kogemus oli kursuse grupiga lähemalt tuttavaks saamine kohtudes pikemateks nädalalõppudeks, käies erinevates kohtades ja läbi mitmesuguste tegevuste. Õhtused vestlused, väljakutsetele lahenduste leidmine jmt lähendasid meid. See oli ideaalne võimalus õppida osalejaid tundma ning vaadelda kõrvalt ka iseennast, saada sügav reaalne grupiprotsessi kogemus. Tundsin, et lubasin igal kursusel osalenud inimesel oma hinge puudutada. Nende tugevused, eripärad, teadmised, elukogemused, oskused.

Muutus

Kursusel osalemine andis mulle juurde nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi läbitud teemadel ning viis mind kokku suurepäraste, südamlike ja hoolivate inimestega. Minu jaoks on kogetud ja hoitud ühendus nii osalejate kui ka korraldajatega kõige olulisema väärtusega. Kasvas lootus ja ootus terviklikuma maailma suhtes, kus iga inimene, loom, elusolend ja osake elusloodusest on väärtustatud.

Kursus viis mind ka suurema ühenduseni iseendaga, julgustas jätkuvalt olema avatud ning uskuda rohkem iseendasse. Sain inspireeritud jätkamaks kogemusnõustamisega vaimse tervise ning laiemalt looduse ja loomade kaitsmisega seotud väljakutsete teemadel. Olen kursuse korraldajatele ja kõikidele lektoritele ning osalejatele südamest tänulik, sest nende panus hoolivama maailma loomisel on väga väärtuslik.

Fotod ja tekst: Evelyn Valtin

Kui oled huvitatud järgmisel TEA kursusel osalemisest, siis vaata siia. Alustame uue kursusega 2022 jaanuari lõpus.

Menüü