Tervikliku Eluviisi Alused 2022

Veebruaris 2022 alustab taaskord Gaia Akadeemia põhikursus “Tervikliku Eluviisi Alused” (TEA). Tule loome koos!

TEA on aastane kursus julgetele maailmamuutjatele, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate, kogukondlike projektide loomiseks vajalike, teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava (Gaia Education`i poolt väljatöötatud ja Unesco poolt tunnustatud jätkusuutliku arengu kursus), mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti: ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja maailmavaateline.

Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui südant.

Kursus annab hea ettevalmistuse edaspidiseks eluks just terviklikust maailmakäsitlusest lähtudes. Kursuse läbimise tulemusena on inimesed teinud olulisi positiivseid muutuseid loovaid valikuid oma elus ning algatanud uusi, huvitavaid ja toimivaid ettevõtmisi. Lisaks on kursuse läbimine toonud osalejate ellu hulga sarnaselt mõtlevaid ja inspireerivaid inimesi, kellega tekib ühiseid olemisi ja tegemisi loov kogukond.

Teemad, mida kaetakse:

– Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused
– Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses
– Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur
– Kogukonna loomine ja hoidmine,
– Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine
– Isiklik jõustamine ja juhtimine
– Tervis, tervise eeldused isiklikul ja grupi tasandil

– Ökoloogiline ehitamine
– Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus
– Looduse taastamine ja tervendamine
– Kogukondlik haridus, uued koolid
– Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus
– Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt
– Praktilised rühmatööd
– Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid
– Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus

PRAKTILINE INFO:

Toimumise aeg: jaanuar – oktoober 2022, 7 sessiooni üldjuhul neljapäeva õhtust pühapäeva pärastlõunani, keskmiselt 1 sessioon pooleteise kuu jooksul.

  1. moodul 25.-27. veebruar – Palupõhja Looduskool
  2. moodul 10.-13. märts  – Mõisamaa Ökokeskus
  3. moodul 21.-24. aprill  – Mõisamaa Ökokeskus
  4. moodul 2.-5. juuni – Hobukooli Park
  5. moodul 4. – 7. august – Hundiallika Keskus 
  6. moodul 8.-11. september – Tallinn (Gaia Kool jt), Lilleoru, Tartu
  7. moodul 6.-9. oktoober – koht otsustatakse ühiselt

NB! Moodulite aegades võib esineda väiksemaid muudatusi.

Grupi suurus: kuni 25 inimest.

Toimumise kohad: Palupõhja Looduskool, kogukond Väike Jalajälg Mõisamaal, Hobukooli Park Järvamaal, Gaia Kool jt kogukondlikud prjektid Tallinnas ja Tartus, Hundiallika Keskus Võrumaal, Lilleoru kogukond Harjumaal. Lisaks külastame võimaluse korral moodulite kestel ja vabalt valitavate lisakogunemiste käigus ka teisi kogukondlikke projekte.

Juhendajad:

Permakultuur – Liina Järviste, Merili Simmer, Ivi Kuul
Loodusehitus – Sven Aluste
Ökoloogia – Mihkel Kangur, Liisa Puusepp
Sotsiaalne aspekt – Paavo Eensalu, Ave Tuisk
Majandus – Riinu Lepa
Pärimus – Ahto Kaasik
Maailmavaade, visiooniotsing, grupiprotsessid, üldine ruumihoidmine – Toomas Trapido

Kursuse osalustasu: vastavalt võimalustele vahemikus 1300 – 1500 eurot. Osalustasule lisanduvad toitlustuse ja majutuse kulud ca 100 eurot mooduli kohta.

Õppetasu suuruse valib iga osaleja ise vastavalt oma sissetulekule ja sisetundele kolme variandi vahel:

1300 eurot,
1400 eurot,
1500 eurot.

Tasuda saab osade kaupa!

Vaata täielikku õppekava

Rohkem infot: https://gaiaakadeemia.ee/tervikliku-eluviisi-alused/
Jälgi meid ka facebookishttps://www.facebook.com/gaiaakadeemia/
Lisainfo: Toomas Trapido, info@gaiaakadeemia.ee, tel: 55570010

Tule ja saa elumuutev kogemus!

Menüü