Lõpetas “Meie aja teadlik õpetaja” teine lend

Detsembris jõudis edukalt lõpetamiseni Gaia Akadeemia “Meie aja teadlik õpetaja” kursuse teine lend. Kõik kaheksa aastase kursuse läbinud õpetajat said rahvusvahelise Gaia hariduse tunnistuse. Gaia hariduse aluspõhimõte on jätkusuutlik eluviis, hool Maa ja inimese eest.

“Meie aja teadlik õpetaja” kursuse esimene lend 2017/2018

“Meie aja teadlik õpetaja” kursus on disainitud eesmärgiga pakkuda tänastele õptajatele vajalikku infot ja oskuseid, mis aitavad rõõmurikkalt kanda nende vastutusrikast rolli ning leida lahendusi, mis toetavad õpetajat laste annete avamisel.

Kõik õppepäevad, mis toimusid erinevates koolides ja kogukondades üle Eesti (Gaia Kool, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, Leiutajate Külakool Sännas jt), olid korraldatud põhimõtete järgi, mis võiksid kajastuda ka laste koolipäevades. Õpe toimus läbi kogemise ja praktika ning keskne roll oli enese tundmaõppimisel ja grupina tegutsemise oskustel. 

Õppesessioonide aluseks oli Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ ehk kõik õppepäevad sisaldasid midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui vaimu.

Õpetajate kursus sobib ennekõike inimestele, kes kas juba on õpetajad või soovivad selleks saada. Samuti kõigile neile, kes soovivad lähemalt iseennast ja lapsi tundma õppida ning oma silmaringi avardada.


 

Menüü