EDE Estonia 2019 – 30.08. – 27.09.2019

Rahvusvaheline EDE (Ecovillage Design Education) kursus toimub Gaia Akadeemia ja MTÜ Väike Jalajälg koostööl 
30 august – 27 september 2019 Mõisamaal tegutsevas Väike Jalajälg ökokogukonnas. Kursuse raames külastatakse Equilibre Hobukooli parki Koordi külas ja Lilleoru õppekeskust Rae vallas.

Eesti EDE programm – “The Basics of Holistuc Lifestyle” (“Tervikliku Eluviisi Alused”) on kuuajaline kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide elluviimiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele ning parema maailma loomisele.

Gaia hariduse baasis loodud programm tugineb neljale inimtegevuse aspektile:

  • Ökoloogiline – kuidas loodusega võimalikult harmoonilises kooskõlas eksisteerida, seda nii maju ehitades kui toitu kasvatades, seejuures võimalikult vähe jäätmeid ja reostust tekitades.
  • Majanduslik – kuidas toimivad ühise ja väärtuspõhise majandamise mudelid – kogukondlik majandamine, sotsiaalne ettevõtlus, jagamismajandus jt.
  • Sotsiaalne – kuidas üksteist paremini mõista ja efektiivsemalt kommunikeerida, sealhulgas töö konfliktidega ning koostöö loomine nii gruppide kui indiviidide vahel.
  • Maailmavaateline – terviklik minapilt – kes ma olen, miks ma olen, ühenduse loomine sisemise, välimise ja vaimse maailma vahel