Gaia Akadeemia alustab sel sügisel!

Aastane kursus „Ettevalmistus eluks 21. sajandil – tervikliku eluviisi alused ning praktilised tööriistad elu edendamiseks“

Sügisel 2015 alustab Gaia Akadeemia üheaastase kursusega, mis käsitleb süvendatult ja praktiliselt erinevaid tervikliku (ökoloogilise) eluviisi teemasid.

Kursus kestab septembrini 2016, õppesessioonid toimuvad keskmiselt kord kuus pikal nädalavahetusel (reedest pühapäevani) erinevates kogukondlikes paikades nii maal kui linnas. Kursusel osaleja saab taustainfo, tutvub reaalsete näidetega Eestist ja välismaalt ning võtab osa mitmest rühmatööst, mille käigus jõutakse praktiliste ning töötavate projektide valmimiseni.

Kursus annab hea ettevalmistuse edaspidiseks eluks just terviklikust maailmakäsitlusest lähtudes. Kursus põhineb ülemaailmsel Gaia Hariduse õppekaval, mille läbimise tulemusena on inimesed algatanud uusi, huvitavaid ja toimivaid ettevõtmisi.

Teemad (teema nimetuse järel olev number tähistab teema käsitlemisele pühendatud päevade arvu, mis võib veel väiksemas ulatuses muutuda):
1) Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused, 1
2) Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses, 2
3) Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur, 8
4) Kogukonna loomine ja hoidmine, 1
5) Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine, 4
6) Isiklik jõustamine ja juhtimine, 2
7) Tervis, tervise eeldused isiklikul ja grupi tasandil, 1
8) Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus, 1
9) Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid, 2
10) Ökoloogiline ehitamine, 2
11) Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus, 2
12) Looduse taastamine ja tervendamine, 1
13) Kogukondlik haridus, uued koolid, 2
14) Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus, 1
15) Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt, 1
16) Praktilised rühmatööd, 10

Toimumise aeg: oktoober 2015 – september 2016, peamiselt nädalavahetustel, keskmiselt 1 pikk nädalavahetus (reede lõunast pühapäeva lõunani) kuus, lisaks on 3-5-päevased õppeperioodid 2016.a. suvel.
Grupi suurus: kuni 30 inimest.

Toimumise kohad: Tallinn (Gaia Kool), Väikese Jalajälje kogukond Märjamaa lähedal, Lilleoru kogukond Aruvallas Vaida lähedal, Hobukooli Park Koordi külas, Järvamaal jt.

Kursuse tasu (sisaldab õpet ja ruume, ei sisalda toitu ja transporti): vastavalt võimalustele vahemikus 650 – 900 eurot. Võimalik on ka teemablokke eraldi võtta ja ainult nende eest tasuda.
Õppetasu suuruse valib iga osaleja ise vastavalt oma sisetundele:
1) madalam sissetulek – 650 eurot,
2) keskmine sissetulek – 777 eurot,
3) kõrgem sissetulek – 900 eurot.

Täpsem info ja eelregistreerumine: Toomas Trapido, Gaia Akadeemia eestvedaja, toomas.trapido@gmail.com, 55570010
FB: https://www.facebook.com/groups/gaiaakadeemia
Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Gaia Akadeemia pakub kursusi täiskasvanutele ning Gaia õppekava rakendamist koolides.

Käesolevat projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Menüü