Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Gaiakad osalesid Hispaanias sotsiokraatia koolitusel

Gaiakad Merili Simmer (Väike Jalajälg), Paavo Eensalu (Väike Jalajälg) ja Helena Pruul (EÖÜ) osalesid maikuus Y-Tools programmi raames Hispaanias, Navarra piirkonnas asuvas Arterra Bizimodu kogukonnas põneval sotsiokraatia koolitusel.

Sotsiokraatia on unikaalne kogukondlik otsustusprotsess ja juhtimisprintsiip, mille rakendamine organisatsioonis annab kõigile liikmetele võimaluse juhtimises osaleda, eeldusel, et igal indiviidil on midagi panustada. Mõne otsuse vaidlustamise puhul tuleb aga ise veelgi parem lahendus välja pakkuda ja küsimusi arutatakse seni, kuni jõutakse lahenduseni, millega kõik grupi liikmed nõustuvad. Sotsiokraatia on grupimeetodina edukalt kasutusel mitmetes ettevõtetes, organisatsioonides, õppeasutustes ja kogukondades üle maailma.

Gaia Akadeemia projektijuht Helena Pruul sõnas kogetu põhjal, et “Kindlasti soovime sotsiokraatia kui meetodi oma ringkondades rohkem praktikasse tuua ja seeläbi oma teadmisi edasi anda. Ehk õnnestub meil sotsiokraatia koolitus ka Eestisse tuua, mis oleks suurepärane variant.”

Sotsiokraatias leidub erinevaid koolkondi ja iga kogukond, grupp või asutus peab eelkõige oma vajaduste järgi rakendatava sotsiokraatia kujundama. Sissejuhatava moodulina on sotsiokraatia osa Gaia Akadeemia TEA ehk Tervikliku Eluviisi Alused õppeprogrammist ning meetodit on pikemalt praktiseerinud Mõisamaal tegutsev Väike Jalajälg ökokogukond.

Comments are closed.