Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Eestis loodi Permakultuuri Ühing

Aprillikuu alguses asutati Eestis Permakultuuri Ühing. Rootsi permakultuuri ühingu eestvedamisel ja Taani LAND-võrgustiku eeskujul on praegu loomisel Põhjamaade LAND-keskuste võrgustik, millega liitumise eelduseks on kohaliku Permakultuuri Ühingu olemasolu.

LAND-keskus (Learning Activity Network Demonstration) on maa- või linnakeskkonnas asuv avatud koht, kus on võimalik õppida ja kogeda permakultuuri ning teha see nähtavamaks ja arusaadavamaks suuremale hulgale inimestele. LAND-keskused võivad olla ka projektid, kuhu on kaasatud kohalikud elanikud ja kus keskendutakse kohalikule võrgustikule ja sotsiaalsetele aspektidele, näiteks läbi ekskursioonide, töötubade või kursuste korraldamise. Eelduseks on läbimõeldud disan, mis võimaldab jätkusuutlikku elu ja majandamist.

Permakutuuri peenar linnakeskkonnas

Laiemas plaanis on Permakultuuri Ühingu eesmärk edendada Eestis sellist inimesele vajalike süsteemide kavandamise praktikat, mis lähtub ökosüsteemide toimimise põhimõtetest ja seeläbi vähendab inimeste ökoloogilise jalajälje ulatust ning suurendab looduse mitmekesisust.

Permakultuur on teadmistepõhine ja ökoloogiline meetod, mis ammutab eeskuju vahetult loodusest ja ümbritsevast keskkonnast. 1970.aastatel Austraaliast alguse saanud elukäsitlus ja disainipõhimõtete kogum on tänaseks levinud üle kogu maailma. Sissejuhatava kursusena on permakultuur esindatud ka Gaia Akadeemia TEA ehk Tervikliku Eluviisi Alused aastase kursuse õppekavas, mis alustab taas 2018 sügisel.

Rohkem infot permakultuuri ja Ühingu teemal leiad foorumist SIIT

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.