Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Avatud eelregistreerimine soodushinnaga 2017-2018 kursusele Tervikliku Eluviisi Alused

Gaia Akadeemia esitleb koosloojatele ja maailmamuutjatele:

Avatud on registreerimine 2017. aasta sügisel alustavale kursusele Tervikliku Eluviisi Alused (TEA) ehk „Praktilised tööriistad tervikliku ja koostöise elu loomiseks 21. sajandil“

TEA on aastane kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide loomiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava, mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti: ökoloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja maailmavaateline. Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii vaimu, keha kui hinge.

Registreerides kursusele enne 1. juulit 2017 on soodushinnaks 777 eurot.

Gaia Akadeemia rajaja Toomas Trapido sõnade kohaselt me elame murrangulises ajajärgus, kus konkurentsil ja eraldatusel põhinev maailmavaade on ennast ammendamas ning selle asemel on tekkimas uus – koostööl, ühendatusel, teadlikkusel ja terviklikkusel põhinev elukäsitlus. Aga uusi mõtteid ja tegutsemisvorme on vaja luua ja katsetada, et leida just 21. sajandi väljakutsetele sobivaid ning selles suunas Tervikliku Eluviisi Aluste kursus liigub.

Rohkem infot ja tagasisidet kursuse kohta leiad siit.

Comments are closed.