Ringi meetodi koolitus

Ring on kõige loomulikum ja ürgseim inimeste kokkusaamise ja suhtlemise vorm. Ringi üks olulisemaid fenomene on võrdsus – kõik saavad võrdväärselt sõna ja nii saab väljenduda ning kuuldavaks see killuke tõde, mis igas inimeses olemas on. Iga liige ringis tunneb ennast olulise osana tervikust ja on valmis seetõttu ka panustama täie tähelepanuga.

Tänapäeval oleme neljakandiliste ruumide, mööbli asetuse jms tõttu ringi peaaegu unustanud. Samas annab ring tihti rühma koos olemisele ja koos tegutsemisele palju juurde – tõstab üldist usaldustaset, teineteise toetamist, soodustab koostööd ja avab uusi seni teadvustamata võimalusi.

Ringi heaks toimimiseks on vaja selle põhimõtted ja mõned reeglid eelnevalt selgeks saada. Ringi meetodit on hea kasutada kursustel, koolis ja klassiruumides, töökollektiivides, klubides, sõpruskondades jne. Võib öelda, et ring on oma olemuselt võib-olla et kõige lihtsam ja tõhusam inimrühma koosolemise ja suhtlemise meetod.

Koolituse teemad ja läbitehtavad praktikad

Jutupulga ring – ringi kasutamise alusmeetod, kus kasutatakse pulka või muud eset, mis saab olla ainult ühe inimese käes, kellel on sõnaõigus ja teiste tähelepanu. Tutvustame ringi põhireegleid, millest kinnipidamine tagab praktiliselt alati ringi hea toimimise.

Avaring – mistahes ühist tegevust on hea alustada ringiga, et eesootavale tegevusele häälestuda, nö kohale tulla ja eelnenu maha jätta.

Lõpuring – igal tegevusel võiks olla selge algus ja lõpp. Lõpuring on hea viis koos kogetu peegeldamiseks ning vajadusel kinnistamiseks. Samuti annab lõpuring selge lõpetatuse tunde, sest kõik on sõna saanud ning ring on täis.

Südamering – emotsionaalsete teemade nähtavale toomiseks, enese väljendamiseks turvalises keskkonnas. Südamering on tihti ainuke võimalus väljendada seda mis südamel ning teha seda suuremas toetavas ringis. Sel moel aitab südamering kindlasti kaasa grupis kaastunde, mõistmise, toetava õhkkonna loomisele ja püsimisele.

Tänuring – võimas meetod igaühe tugevate külgede ja heade omaduste teadvustamiseks. Samuti saab tänuringis teadvustada kõiki ja kõike, tänu kellele me olemas oleme ja elu kogeme.

Ringil põhinevad meetodid – avatud ruumi meetod, foorum, sotsiokraatia, kollektiivse tarkuse esiletoomise meetodid, grupi eneseteadvustamine jt

Koolituse läbiviimine

Koolitust viivad läbi Toomas Trapido, kes on erinevaid ringi meetodeid õppinud ja praktiseerinud üle 15 aasta, sh koolis ja ülikoolis õpetades ja Anna Seherina, kes kes on erinevaid ringi meetodeid õppinud ja praktiseerinud 8 aastat.

Baaskoolitus kestab vastavalt vajadusele ja võimalustele 4-8 tundi ning seda on hea teha kahes osas, mille vahele jääb 2-4 nädalat, mil osalejatel on võimalus ringi meetodit omal käel praktiseerida.

Koolitust korraldab Gaia Akadeemia (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse koolitusasutus), mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Koolitusel osalejad saavad Gaia Akadeemia ringi koolituse läbimise tõendi.

Lisainfo:
toomas.trapido@gmail.com, 55570010

Menüü