Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Juulis toimub Eestis permakultuuri guru ja visionääri Albert Bates’i kursus

Ökokogukondade liikumise pioneer, autor, õpetaja ja visionäär Abert Bates (The Farm, US) on juulikuus Lilleorus toimuva rahvusvahelise ökokogukondade konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus” (The Wisdom of Conscious Communities) üks peaesinejatest. Albert tutvustab konverentsil uut inimkesksema arengu mõtteviisi, mille aluseks on uutmoodi suhe meie koduplaneet Maaga ning visioon inimestest kui Maa teenijatest ja tervendajatest.

Albert Bates

Konverentsi eelprogrammi raames 5-7 juulil viib Albert koostöös Bernd Neugebaueriga (YUKATEK) läbi põneva permakultuuri kursuse teemal “Regenerative Development”. Rohkem infot kursuse kohta leiad SIIT

Albert on juba aastakümneid tulihingeliselt uurinud erinevaid viise, kuidas peatada kliimamuutuste üha kiirenevat negatiivset mõju ja ühiskonna allakäiku. Ta on ökokogukondade võrgustiku esindaja ÜRO Kliimakonverentsidel, propageerides looduslähedasi võimalusi kliimaprobleemide lahendamiseks, näiteks on ta uurinud meetodeid ja tehnoloogiaid, kuidas mullastiku ja puude abil Maal stabiilsemat atmosfääri tagada. Ligi 20 aastat keskkonnajuristina tegutsenud Albert on ka paljude raamatute autor ja tõeline permakultuuri tehnoloogiate meister. Ta on jaganud oma teadmisi enam kui 60 rahva juures, sealhulgas teinud koostööd paljude põlisrahvastega nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas.

Alates 80-ndate keskpaigast on ta privaatsel alal istutanud ligi 160 hektarit metsa, et tasakaalustada oma reisimisest, ettevõtlusest ja muudest isiklikest tegevustest tulenevat keskkonnajälge. Ta on tugevasti mõjutanud permakultuuri põhimõtete levikut ka Eestis, viies siin 2011 aastal läbi esimese sertifitseeritud kursuse.

* Permakultuur on loodusseadusi järgiv kavandamise süsteem ja maailmavaade, mis koondab mahepõllunduse, aianduse, loodusehituse, jäätmekäitluse ja inimökoloogia põhimõtteid.

 

Comments are closed.