Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Helena Pruul tutvus waldorfpedagoogika sünnilinnaga

Gaia Akadeemia projektijuht ja Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse liige Helena Pruul käis märtsikuus tutvumas waldorfpedagoogika sünnilinna Stuttgardiga.

Waldorfkool Stuttgardis, foto: erakogu

Waldorfpedagoogika on sakslase Rudolf Steineri poolt välja töötatud õpetamist- ja kasvatamismeetod, mis põhineb antroposoofilisel inimeseõpetusel. Waldorfpedagoogika eesmärk on võimaldada lapse ainuomase individuaalsuse vaba avaldumist ja arengust. Seda toetab lapse ealisi iseärasusi arvestav õppekava, mõtlemise, tunnete ja tahte arendamine.

Stuttgardi waldorfkooli kogukondlik aiamaa, foto: erakogu

Suure kogukonnaga Stuttgardi waldorf-kompleks koosneb lasteaiast, maailma esimesest waldorfi koolist, noorteseminarist ja waldorfi kõrgkoolist. Noorteseminari võivad kokku tulla kõik noored, kes veel ei ole omale meelepärast õppesuunda leidnud, et tutvuda erinevate võmalustega ja kogeda midagi uut. Sealses kõrgkoolis saab omandada klassi-, ülaastme- või aineõpetaja ja kunstlise-, ravi- või pedagoogilise eurütmia (liikumiskunst) hariduse.

Õpe ja eluviis on koolis terviklik ja kogukondlik. Väga oluline roll on õppekeskkonna esteetikal. Koolikompleksi juurde kuulub imeline aed, kus õpilased ise kõige eest hoolt kannavad ja sealjuures kogemuslikult õpivad. 

Waldorfkoolid moodustavad suurima ülemaailmse sõltumatute koolide liikumise, mis eelkõige tähendab iseseisvust õppekava koostamisel. Koolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras. Inimese arengu terviklikul käsitlusel põhinevad waldorfkoolid toimivad edukalt kõige erinevamates kultuurilistes ja ühiskondlik-poliitilistes oludes, mille õppemeetodid ja ideed on mõjutanud oluliselt tänapäeva elu ja hariduse suundumusi.

Ka praegu leidub Stuttgardis antroposoofia suunal õppivaid eestlasi ning kooli uksed on uudistamiseks ja õppimiseks valla kõigile huvilistele. 

*2018. aasta seisuga on Eestis kaheksa waldorfkooli (Arukülas, Keilas, Põlvas, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus), kaks ravipedagoogilist kooli erivajadustega lastele ja 11 waldorflasteaeda.

Allikas: http://antroposoofia.ee/waldorfpedagoogika/

Comments are closed.