Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Gaiakad haarasid ohjad Eesti Ökokokogukondade liikumise juures

Jaanuaris Lilleoru koolituskeskuses toimunud Eesti Ökokogukondade Ühenduse talvisel kokkutulekul valiti Üldkogul uus juhatus, mille liikmeskonna moodustavad suuresti Gaia Akadeemia vilistlased-õpilased. Uue tegusa juhatuse koosseisus on Helena Pruul, Ade Vaade, Heli Piisang, Toomas Trapido, Simo Santari Virtanen ja Hembo Pagi.

Eesti Ökokogukondade Ühenduse talvine kokkutulek Lilleorus 12. jaanuraril 2019

Gaia Akadeemial on hea meel näha, et meie kursuslased on leidnud tee Eesti Ökokogukondade liikumise juurde ja soovivad aktiivselt panustada võrgustiku kasvamisse ning jätkusuutliku eluviisi ja hoiakute edendamisse Eesti ühiskonnas laiemalt. Uue tegevuskava loomiseks toimus kõigi kokkutulekul osalejatega interaktiivne töötuba, kus selgitati välja Ühenduse lähiajalised eesmärgid. Olulisemad märksõnad ja sihid, mis said kokkutulekul liikmete poolt kaardistatud on – teavitustöö ja keskkonnateadlikkus, mahekultuur, kohalik toit ja vahetusmajandus, haridus, ühine “tööriistakast”, võrgustiku laiendamine ja jätkamine suviste-talviste kokkutulekutega. Suurem suvine üle-eestiline festival ja kokkutulek on Ühendusel plaanitud korraldada augustis 2019.


Eesti Ökokogukondade Ühenduse talvine kokkutulek Lilleorus 12. jaanuaril 2019

MTÜ Eesti Ükokogukondade Ühendus on loodud 2008 aastal Esna mõisas. Ühingu tegevuse laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa õiglase ja ökoloogilise maailma kujunemisele. Konkreetsemaks eesmärgiks on edendada ökokogukondade teket ja arengut Eestis. Ökokogukonna all mõistetakse kogukondi, mis liiguvad suurema säästlikkuse poole läbi tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse, mis integreerib ökoloogia, hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.

Comments are closed.