Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Gaia Akadeemia jätkab aastase kursusega “Ettevalmistus eluks 21. sajandil – tervikliku eluviisi alused ning praktilised tööriistad elu edendamiseks“.

2015_11_29---11_02_42---IMG_5250

Oktoobris jätkab Gaia Akadeemia aastase tervikliku elu aluste (TEA) kursusega, millele on avatud vastuvõtt kõigile huvilistele septembrikuu lõpuni.

Hiljutisel ökokogukondade liikumise kokkutulekul Valgemetsas jagasid Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased oma õpikogemust, kus möödunud õppeaastale anti ühtlaselt positiivne hinnang. Muuhulgas märgiti, et see on olnud pigem elumuutev ja isiklikule arengule tugeva tõuke andnud aasta, mitte pelgalt akadeemiliste teadmiste omandamine.

“Õpilaste hulgas võis märgata erilist üksmeelt, ühtsustunnet ja koostöövalmidust, mis on toimiva kogukonna põhiomadusteks, nii et õppekava kogukondlik suund on ilmselgelt vilja kandnud,” täheldas kursuse üks õpetajatest Paavo Eensalu.

gaia (1)

Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased Riina, Indrek, Anneli ja Lauris ökokogukondade liikumise kokkutulekul Valgemetsas

TEA kursus käsitleb süvendatult ja praktiliselt erinevaid tervikliku (ökoloogilise) eluviisi teemasid nagu ökoloogiline ja koostööl põhinev ilmavaade, looduselt õppimine, suhtlemine ja konfliktide lahendamine, kogukondlik ettevõtlus, ökoehitus, permakultuur jmt.

Kursus annab hea ettevalmistuse edaspidiseks eluks just terviklikust maailmakäsitlusest lähtudes, koondades tervikliku eluviisi kõiki aspekte – majanduslikku, ökoloogilist, sotsiaalset ja maailmavaatelist. Kursusel osaleja saab taustainfo, tutvub reaalsete näidetega Eestist ja välismaalt ning võtab osa mitmest rühmatööst, mille käigus jõutakse praktiliste ning töötavate projektide valmimiseni.

Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased suvisel õppesessioonil Hundiallika retriidi- ja koolituskeskuses indiaani tipit püstitamas

Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased suvisel õppesessioonil Hundiallika retriidi- ja koolituskeskuses indiaani tipit püstitamas

Suure mahu aastasest kursusest moodustabki iseseisev rühmatöö, kus õpilased peavad kavandama ja ellu viima mõne jätkusuutlikkusega seotud projekti maa- või linnakeskkonnas. Olulisel kohal sellel õpiteekonnal on ka eneseareng ja -teostus läbi isikliku jõustamise ja juhtima õppimise.

Kursus kestab 2017 varasügiseni ning õppesessioonid toimuvad kord kuus pikal nädalavahetusel erinevates ökokogukondades ja teemaga seotud kohtades. Kursus põhineb ülemaailmsel Gaia õppekaval, mille läbimise tulemusena on inimesed algatanud uusi, huvitavaid ja toimivaid ettevõtmisi.

Pildil Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased ja õpetajad talvisel õppesessioonil Mõisamaa ökokogukonnas Väike Jalajälg Pildil Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased ja õpetajad talvisel õppesessioonil ökokogukonnas Väike Jalajälg Pildil Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased ja õpetajad talvisel õppesessioonil Mõisamaa ökokogukonnas Väike Jalajälg

Gaia Akadeemia esimese lennu õpilased ja õpetajad talvisel õppesessioonil Mõisamaa ökokogukonnas Väike Jalajälg

Kõik kursuse edukalt läbijad saavad rahvusvahelise Gaia hariduse EDE (Ecovillage Design Education) õppekava läbimise tunnistuse.

Täpsem info, õppekava ja eelregistreerumine: http://gaiaakadeemia.ee/kursused/tervikliku-eluviisi-alused/

 

 

Piltide autor: Indrek Laanetu

Comments are closed.