Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Eestis asutati esimene Püsimetsaühistu

15. augustil asutati Eestis esimene Püsimetsaühistu, mis on oluline samm Eesti metsanduses- ja loodushoius. Eesti Püsimetsaühistu on tulundusühistu, mille tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti territoorium ning ühistu ühendab Eesti metsa alusväärtuste platvormist lähtuvaid metsa hoidvaid ja loodussõbralikult majandavaid erametsaomanikke.

Eesti Püsimetsaühistu asutajad, Tallinnas 15. augustil 2018

Peamised Eesti metsa alusväärtused, mille eest Püsimetsaühistu hea seisab on suunatud metsade elurikkuse säilitamisele ja suurendamisele, metsa kui loomuliku ja loodusliku elukeskkonna väärtustamisele ja hoidmisele ning metsade majandamisele püsimetsana, mis tähendab, et mets jääb alati metsaks kui ökosüsteemiks.

Püsimetsaühistu loomise üks initsiaatoreid on Gaia Akadeemia asutaja ja eestvedaja Toomas Trapido, kelle sõnul on plaanis jätkusuutliku metsamajandamise teemad ka Gaia Akadeemia õppemoodulitesse integreerida ning ei ole välistatud, et sellest kujuneb lähitulevikus täiesti eraldiseisev aastane kursus.

Eesti Püsimetsaühistuga saavad liituda kõik metsast ja loodusest hoolivad inimesed, ka need kellel veel oma metsamaad ei ole.

Eesti Püsimetsaühistuga saad liituda siin

 

 

Comments are closed.