Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

ÕPETAJAD

2016_06_04---18_33_54---IMG_8104

Ave Tuisk

Olen Tartu Ülikooli ajaloo hariduse taustaga ning töötanud kümme aastat gümnaasiumiõpetajana. Juba sellest perioodist on pärit minu huvi sotsiaalsete suhete dünaamika vastu. Alates 2006. aastast tegelen teadliku enesearenguga ning minu elu on olnud pidevas muutumises. Olen läbinud enesearengu ning suhete kursusi Andrew Barnesi, Karta Singhi, Peruquois, Nadeshwari Joythimayananda, Eugene Hedlundi, Magalie Bonneau-Marcili ja Robert Silberi juhendamisel. Aastal 2014 lõpetasin aastase Tantric life coachi koolituse Shanti Limnelli käe all. 2012. aastal tutvusin Eesti ökokogukondade liikumise tegevusega ning 2014. aastal kolisin ökokogukonda „Väike jalajälg“. Kogukonnas elades avastasin oma kire ökokogukondliku eluviisi sotsiaalse aspekti suhtes. Kuna harmoonilised ja läbipaistvad inimsuhted on kogukonnelu üks alustalasid, on mul olnud võimalus ja vajadus oma huviala teoorias ning praktikas lähedalt uurida. Minu sügav veendumus on, et harmoonilised suhted on võimalikud ainul iseendaga harmoonias olles, mis eeldab iseenda tundma õppimist ning vastutuse võtmist kogu oma reaalsuse eest.

Gaia Akadeemias õpetan ökokogukondliku eluviisi sotsiaalse aspekti teooriat ja praktikat.

 

Liina Järviste

2015_08_03---14_22_11---IMG_4275Olen aednik ja aktivist. Igapäevaselt tegelen väikeses ettevõttes Otse Aiast OÜ mahetoidu kasvatamisega, mis on talvisel ajal peamiselt võrsed ehk mikro-ürdid. Olen üks ökokogukonna Väike Jalajälg algatajaid ning olnud mitmeid aastaid aktiivne Eesti ökokogukondade liikumise edendaja. Permakultuur ja ökokogukondlik eluviis on mind väga huvitanud viimased 8 aastat. See huvi on mind viinud muuhulgas kahel korral permakultuuri disaini sertifikaadi kursuse läbimiseni. Olles hariduselt ja eelnevalt töökogemuselt seotud sotsiaalteaduste ning soouuringutega, köidavad mind väga ühiskondlikud protsessid ja kogukondade sotsiaalne jätkusuutlikkus.

Gaia Akadeemias olen tegev permakultuuri koolitajana ning löön kaasa õppekava kujundamisel.

 

Paavo Eensalu

Paavo

Olen alates aastast 2000 otsinud vastuseid küsimusele, kuidas on võimalik elada harmoonias iseenda, teiste inimeste ja loodusega. See otsing on mind viinud väga huvitavatele radadele ja nüüdseks olen välja jõudnud Väikese Jalajälje kogukonda, kus minu uudishimu köidab eeskätt jätkusuutlike inimsuhete ja grupiprotsesside kujundamine ehk kuidas luua tõeliselt koostööpõhist kultuuri. Olen avastanud, et pessimism ei tasu ära, sest alati on mitu lahendust ning harmoonilised, küpsed ja läbipaistvad suhted on täiesti võimalikud, kuigi vajavad teadlikku hoolt. Näen probleeme võimalustena sisemiseks kasvamiseks. Usun, et iseendast alustades saame positiivselt mõjutada ka maailma, sest oleme inimestena eeskätt (koos)loojad, mitte pelgalt tarbijad. Mind on vorminud õpingud-uuringud järgmistes valdkondades: biosensoorne psühholoogia, tantra (tantric life coach), permakultuur (PDC sertifikaat), Zegg foorum (läbiviija), sotsiokraatia, draakoniunistamine, vägivallatu suhtlemine, ökoehitus, kaasav juhtimine, jagamismajandus, ühiskondlikud protsessid, jooga ja meditatsioon. Tallinna Pedagoogikaülikoolis omandasin 2002. aastal infoteaduse eriala. Igapäevaselt tegelen tõlkimise, suhtenõustamise, puutöö, fotograafia, videograafia ja musitseerimisega.

Gaia Akadeemias tegutsen sotsiaalse ja maailmavaatelise aspekti koolitajana, sh suhted, Zegg foorumi meetod ja draakoniunistamine (dragon dreaming).

 

Riinu Lepa

IMG_1456 1

Olen ettevõtja ning jätkusuutliku majandamise huviline. Igapäevaselt tegelen sotsiaalse ettevõtte Tagurpidi Lavka MTÜ juhtimisega ning ökokogukonnas Väike Jalajälg kogukonna majandusliku poole arendamisega. Lisaks levitan sotsiaalse ettevõtluse pisikut Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ühe asutajana ning juhatuse liikmena. Olen osalenud mitmetes projektides sotsiaalse ettevõtluse mentorina ja eksperdina ning olen külalislektoriks EBSis.
Oman magistrikraadi ärijuhtimises (MBA) Audentese Ülikoolist ning õpin parasjagu juhtimisteaduste doktorantuuris EBSis. Säästva arengu koolituse Gaia Education: Design for Sustainability läbisin 2011 aastal Eestis. Olen tegelenud jätkusuutliku majanduse ja ettevõtluse teemadel koolitamisega seitse aastat, nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele.

 

 

Sven Aluste

muruga-1Minu pädevused on keskkonnaharidus ja loodusehitus. Olen tehnikamagister, telekommunikatsiooni insener (TTÜ, 2005). Lisaks olen õppinud Gaia Hariduse koolitajaks (Šotimaa, Findhorn, 2006), läbinud koolituse “Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine“ ning oman muinsuskaitseliste tööde järelvalve litsentsi (EKA, 2008). Juhin Avaja OÜ-d (Avaja Joogasaal Tallinnas aastast 2003) ja sotsiaalset ettevõtet Equilibre MTÜ (Hobukooli Park Koordi külas Järvamaal) alates 2007). Säästva eluviisi ja looduslikest materjalidest ehitamise juurde jõudsin 2002, kui taasehitasin üles kaks vana palkmaja. 2006.a. osalesin esmakordselt savimaja ehitamise koolitusel, peale mida läksin õppima Šotimaal asuvasse Findhorni koolituskeskusesse. Sealse koolitustsükli nimi oli “Ecovillage Design Education – training of trainers.“
Sealt alates olen tegelenud nii enda kui teiste koolitamisega ökoloogilise ehituse ja säästva arengu valdkonnas. Koolitustel on osalenud nii lastegrupid kui täiskasvanud ning erivajadustega inimesed. Hariduskoostöö on aktiivne nii Järvamaa Kutsehariduskeskuse kui Tallinna Ülikooliga.

Gaia Akadeemias toetan tervikut keskkonnasäästliku ehituse valdkonna koolitajana.

 

Toomas Trapido

naopilt_metsas_2014

Olen viimased 25 aastat teadlikult püüdnud aru saada loodusest, inimesest ja evolutsioonist. Sellel teekonnal olen õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, arendanud Eestimaa Looduse Fondi, vaimustunud Elisabet Sahtourise suurepärasest evolutsiooni loost ehk raamatust “Maailmatants”, mille koos kaaslastega ka eesti keelde tõlkisin ja sel teemal ka hulga loenguid pidanud. Olen üks ökokogukondade liikumise ja Gaia haridusprogrammi Eestisse toojatest ja siin juurutajatest. Olen õppinud ja läbi viinud palju grupiprotsesse, eelkõige avatud ruumi meetodil, aga lähtudes ka põlisrahvaste tavadest ja viimase aja loovjuhtimise meetoditest.

 

 

 

Mihkel Kangur

Olen Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent ja ökoloogia vanemteadur. Üliõpilasena uurisin õietolmuanalüüsi kasutades jääaja järgset taimkatte arengut Eestis. Selle uurimise metoodika edasiarenduse ja rakendamise kohta kaitsesin 2005. aastal doktoritöö. Juba õpingute raames osalesin rahvusvahelistes teadusvõrgustikes, mis uurisid Euroopa taimkatte muutuseid. Sellise koostöö raames ilmus 2013. aastal artikkel, kus näitasime, et tõenäoliselt on viimase 2000-3000 aasta jooksul inimene avaldanud Eesti taimkattele olulisemat mõju kui kliima.

Hilisemad uuringud on seda seisukohta ainult kinnitanud. Selle artikli järel süvenes minus veendumus, et inimkonna poolt tekitatava keskkonnamõju leevendusi ei saa pakkuda vaid loodusteadlased, vaid need lahendused sünnivad läbi inimeste käitumise muutuste. Seetõttu olen viimastel aastatel üha enam keskendunud säästva arengu küsimustele ning pean olulisimaks just selle valdkonna hariduse edendamist.

 

Liisa Puusepp

Olen Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur, ülikoolis annan loenguid ning juhendan tudengeid nii ökoloogia, ökosüsteemi teenuste, jätkusuutliku arengu hariduse kui ka maailmahariduslikel teemadel. Kunagi tulingi ülikooli õppima loodusteaduslike ainete õpetajaks, kuid tajudes, et ma ei soovi „alluda“ sellisele õpetamisstiilile, mis nõukogude aja pärandina veel kasutusel oli, siis loobusin õpetajaametist ning pöördusin teaduse tegemise poole. Kaitsesin oma doktoritöö ökoloogias 2011. aastal.

Olles teinud omajagu aega teadustööd ning käinud maailmas ring kogemusi saamas, olen ma ringiga tagasi seal, kus alustasin – õpetamise ja õppimise juures – kui ise ei õpi, siis ka õpetada ei saa. Olen läbinud EDE (Ecovillage Desing Education) kursuse, lisaks osa saanud mitmetest maailmahariduslikest õpitubadest. Mind kõnetab väga, kuidas õpetada ja pea-süda-käed õpetamise ideestik, ja lähtuvalt minu taustast, mitte ainult puhaste loodusteaduslike ainete kontekstis, vaid luues seoseid erinevate aspektide (ökoloogilised, kultuurilised, majanduslikud, sotsiaalsed) vahel, et oleks nähtav tervikpilt, mitte fragmendid.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.