Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Meie aja teadlik õpetaja

Kursus „Meie aja teadlik õpetaja“

Gaia Akadeemia ja Gaia Kooli kursuse „Meie aja teadlik õpetaja“ loomine on kantud soovist pakkuda tänasele õpetajale infot ja oskuseid, mis aitavad rõõmurikkalt kanda õpetaja vastutusrikast rolli ning leida lahendusi, mis toetavad õpetajat laste annete avamisel.

Õpetajate kursuse koolipäevad on korraldatud põhimõtete järgi, mis võiksid kajastuda ka laste koolipäevades. Õpe toimub läbi kogemise ning praktika. Lisaks uute teadmiste saamisele, pühendatakse aega ka enese tundmaõppimisele ning grupina tegutsemise oskustele. Koolituspäevadesse mahub liikumist ja õues viibimist ning erinevate koolide külastamist.

Kursus toimub teist korda, aga nüüd juba rahvusvahelise Gaia hariduse kogukonna tunnustusega ning täienenud mahus.

Kursusel käsitletavad teemad:

 • Gaialik ehk terviklik maailmavaade,
 • Meie aja teadlik õpetaja ehk õpetaja kui lapse potentsiaali avaja,
 • Milleks meile kool? Mis on kool? Erinevaid põnevaid koolitüüpe laiast maailmast, visioon tuleviku koolist,
 • Suhtlemine, kogukondlikkus, koostöö ja konfliktide lahendamine,
 • Enesesõbralikkus (self-compassion), sh parem ühendus oma tegelike vajadustega ja nendega arvestamine oma elus,
 • Rütmid inimese elus ja looduses, pärimuskultuur,
 • Inimese arengu etapid, terve olemine, sh vaimne tervis, toitumine,
 • Temperamenditüübid (erinevate inimtüüpidega arvestamine, töö klassiruumis),
 • Isiksuse areng, teadlikkus (muusika, liikumine, vaikus, meditatsioon, eneserefleksioon),
 • Loovharidus (liikumine, muusika, kunst),
 • Intuitiivpedagoogika,
 • Ülitundlik laps, erivajadustega laps, koolikahjustus ja variõpe,
 • Õppimise korraldus, õpikeskkond, koostöö (hoolekogud; vanemate ja õpetajate koolitused, õppekäigud jms),
 • Muud teemad, mis kursuse jooksul esile kerkivad ning terviku jaoks olulised on.

Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui vaimu.

 • Mõistusele suunatud osad sisaldavad: loenguid ja intellektuaalset tegevust ning mõttetööd
 • Kehale suunatud osad sisaldavad: liikumist, kehatunnetust, füüsilist tegutsemist
 • Vaimule suunatud osad sisaldavad: tööd iseendaga, sisevaatlust, teadvelolku harjutusi

Oma tarkusi on valmis jagama: Kersti Türk, Anzori Barkalaja, Tiiu Kuurme, May East (Gaia hariduse eestkõneleja ülemaailmsel tasandil), Riina Hein, Auväärne Ṭhitañāṇo bhikkhu (eestlasest Buddha munk), Ronski Kosky (50. aastase kogemusega õpetaja ja mentor), Toomas Trapido jpt hariduse uuendajad Eestist ja välismaalt.

“Meie aja teadlik õpetaja” esimene lend 2016/2017

 

“Meie ülesandeks ei ole valmistada lapsi ette julmaks ja südametuks maailmaks. Meie ülesandeks on kasvatada lapsi, kes muudavad maailma vähem südametuks ja julmaks”.

L.R. Knost

PRAKTILINE INFO:

Toimumise aeg: Kursus on jagatud seitsmeks mooduliks, 3 toimub kevadel: (9.- 11. märtsil – Tallinnas, Gaia Koolis; 6.-8. aprillil Rosmal, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal; 4.-6. mail Mõisamaal, kogukonnas Väike Jalajälg, 1 suvel augustis Võrumaal, Sänna Kultuurimõisas ning 3 sügisel – oktoobri, novembri ja detsembri esimestel nädalavahetustel.

Toimumise koht: erinevad koolid ja kogukonnad üle Eesti (Gaia Kool, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, Leiutajate Külakool Sännas jt)

“Meie aja teadlik õpetaja” kursuse esimene lend 2016/2017

Osalejad: osalema on oodatud ennekõike inimesed, kes kas juba on õpetajad või soovivad selleks saada. Samuti on oodatud ka kõik need, kes soovivad lähemalt iseennast ja lapsi tundma õppida ning oma silmaringi avardada.

Kursuse tasu: osaleja saab lähtuvalt oma sisetundest ja võimalustest valida kolme õppemaksu variandi vahel:

1) 600 eurot,

2) 650 eurot,

3) 700 eurot

kui tasuda kogu kursus tervikuna. Eraldi tasudes on ühe mooduli õppemaks 100€. Osalustasule lisandub toidu- ja majutuskulu.

Kui Sa ei saa ühel või paaril moodulil osaleda, siis kokkuleppel saame teha tasaarvelduse ning võimalusel saab need moodulid läbida ka tuleval aastal.

Gaia õpetajate täiendkoolitus on arenemas rahvusvaheliseks. Käesoleva aasta jooksul viime läbi õpetajate koolituse pilootprojekti, millest sündivat õppekava saame pakkuda ülemaailmsele Gaia koolide võrgustikule ning mida erinevate riikide Gaia koolialgatuste esindajad omalt poolt täiendada saavad. Kutsume Sind kaasloojaks, et saaksime kokku panna ja läbi proovida parima võimaliku kava Eesti jaoks!

Ülemaailmse Gaia koolide võrgustiku eestvedajad möödunud aasta kokkusaamisel Mõisamaal, sügis 2017

Täpsem info ja registreerumine: Ele Koppel, ele.koppel@gmail.com, tel: 5112543

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Gaia Akadeemia pakub kursusi täiskasvanutele ning Gaia õppekava rakendamist koolides. Gaia Akadeemia on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolitusasutusena.

Gaia Kool on Gaia hariduse põhimõtteid – jätkusuutlik eluviis, hool Maa ja inimese eest, järgiv üldhariduskool, mille õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Õppimine toimub läbi praktilise tegevuse ja projekt- ning õuesõppe. Gaia Koolis järgitakse põhimõtet – terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

Comments are closed.