Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Õppekorraldus

Vastuvõtu tingimused: huvi tervikliku eluviisi vastu ning registreerumine kursusele telefoni või e-posti vahendusel ning õppelepingu sõlmimine.

 

Õppemaksu tasumise kord: õppemaks tasutakse ettemaksuna arve alusel kas kogu kursuse eest korraga või moodulite kaupa eraldi. Kursuse ärajäämise puhul teavitatakse varem registreerunuid ning õppemaks tagastatakse neile kogumahus. Kui osaleja loobub kursusest omal algatusel, siis tuleb sellest teatada vähemalt kolm päeva enne kurususe algust ning talle tagastatakse õppemaks 90% ulatuses. Hilisema teatamise või kursusele mitteilmumise korral tagastatakse 50% selle koolituse maksumusest.

 

Soodustused: Gaia Akadeemia on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täienduskoolitusasutusena nr 8712. Kursustel osalejatel on õigus Gaia Akadeemia kursuste tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest tagasi 20% (tulumaksuseadus § 26, lg. 2). Kuna Gaia Akadeemia saadab kõikide koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, ei pea koolitatav selleks vajalikku tõendit küsima.

 

Lõpetamise tingimused: osaleja lõpetab kursuse ja saab lõputunnistuse, kui ta on osa võtnud vähemalt 80% loengutest ja praktikumidest ning sooritanud edukalt lõputöö. Lühikoolituste läbinud ning need, kelle õpitulemusi ei ole hinnatud, saavad tõendi.

 

Õppetegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppetegevuse kvaliteedi parandamise eesmärgil kogutakse koolitusel osalejatelt tagasisidet õppekavade sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta. Tagasisidet kogutakse iga koolitusmooduli järel ning kursuse lõpus.

Comments are closed.